ثبت نام اخذ جاب آفرVIP استرالیا

مهاجرت به استرالیا

با خرید بسته جستجو جاب آفر VIP خدمات زیر را دریافت می کنید:

 

جستجو شغل از سایت های کاریابی استرالیا


جستجو شغل از روزنامه های کاریابی استرالیا


جستجو شغل از شبکه های اجتماعی استرالیا


جستجو شغل از بانک های کاریابی دولت استرالیا


جستجو شغل از بانک کاریابی ایالت های استرالیا


یافتن کارفرما و ارسال رزومه متقاضی


ارتباط تلفنی و ایمیلی با کارفرما و دریافت نتیجه

قیمت این بسته برابر ۶۲۵,۰۰۰ تومان بوده و اعتبار آن دائمی می باشد.

پیام در واتساپ