دانستنی های ویزای کار استرالیا

ویزای پیشنهاد شغل جاب آفر استرالیا

جاب آفر استرالیا  مهاجرت به استرالیا با ویزای جاب آفر Job Offer AUSTRALIA یکی از روش های مهاجرت به استرالیا که می تواند به اخذ اقامت و دریافت پاسپورت استرالیا منجر شود، داشتن پیشنهاد شغلی (جاب آفر) از کارفرمای مورد تایید اداره مهاجرت استرالیا می باشد. چنانچه مایل هستید از طریق ویزاهای پیشنهاد شغلی یا جاب آفر وارد استرالیا شوید، لازم است با شرایط و مدارک مورد...

بیستر بخوانید