دانستنی های ویزای کار استرالیا

مدارک مورد نیاز ویزا

مدارک مورد نیاز مهاجرت به استرالیا :   در این مطلب قرار است درباره اینکه چه مدارکی برای ثبت نام ویزای TSS  یا ویزای ساب کلاس 482 لازم است، صحبت کنیم.این چک لیست بر اساس دستور العمل های عمومی اداره مهاجرت استرالیا می باشد پس با توجه به موقعیت خاص شما ممکن است مدارک بیشتری لازم باشد. با سامانه ویزا چک همراه شوید تا در این مطلب...

بیستر بخوانید