مشاوره تلفنی دریافت ویزاهای استرالیا

مهاجرت به استرالیا

با خرید بسته مشاوره تلفنی خدمات زیر را دریافت می کنید:

 

بررسی صلاحیت شما برای تعیین بهترین ویزا


تعیین ANZSCO شما از لیست های مشاغل


نحوه نگارش نامه سابقه کاری شما


مشاوره دریافت ارزیابی مثبت از سازمان های ارزیاب


مشاوره ویزاهای قابل دریافت شما


مشاوره و تکمیل فرم های مهاجرتی شما


پاسخگویی به سوالات مهاجرتی شما

قیمت این بسته برابر ۲۹۹,۰۰۰ تومان برای ۳۰ دقیقه می باشد.