فرم بررسی صلاحیت دریافت ویزا

بررسی صلاحیت دریافت ویزا

همراه با سامانه ویزا چک با مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با خدمت بی نظیر بررسی صلاحیت دریافت ویزای کار استرالیا و انگلستان خدمات زیر را بصورت رایگان دریافت می کنید:

 

محاسبه امتیاز واقعی مهاجرت به استرالیا و انگلستان


بررسی براساس استانداردهای استرالیا و انگلستان


بررسی بر اساس استاندارد سازمان های ارزیاب مهاجرت


آشنایی کامل با انواع ویزاهای کار بصورت قدم به قدم


بررسی صلاحیت دریافت ویزا


برای بررسی اولیه صلاحیت دریافت ویزاهای کار استرالیا و انگلستان، فرم زیر را تکمیل کنید و نتیجه بررسی صلاحیت دریافت ویزا را در ایمیل خود دریافت کنید.

پیام در واتساپ