فرم بررسی صلاحیت دریافت ویزا

مهاجرت به استرالیا

با بررسی صلاحیت دریافت ویزای استرالیا خدمات زیر را دریافت می کنید:

 

محاسبه امتیاز واقعی متقاضی مهاجرت به استرالیا


بررسی بر اساس استانداردهای اداره مهاجرت استرالیا


بررسی بر اساس استانداردهای سازمان های ارزیاب


آشنایی کامل با انواع ویزاهای کار بصورت قدم به قدم


نحوه عقد قرارداد با وکیل مهاجرتی

برای بررسی اولیه صلاحیت دریافت ویزاهای کار استرالیا، فرم زیر را تکمیل کنید و نتیجه را در ایمیل خود دریافت کنید.