فرم بررسی صلاحیت دریافت ویزا

مهاجرت به استرالیا

با خرید بسته بررسی صلاحیت دریافت ویزای استرالیا خدمات زیر را دریافت می کنید:

 

محاسبه امتیاز واقعی متقاضی مهاجرت به استرالیا


بررسی بر اساس استانداردهای اداره مهاجرت استرالیا


بررسی بر اساس استانداردهای سازمان های ارزیاب


نحوه عقد قرارداد با وکیل مهاجرتی

قیمت این بسته برابر با ۱۹۹,۰۰۰ تومان می باشد.