فرم بررسی صلاحیت دریافت ویزا

همراه با سامانه ویزا چک با مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با خدمت بی نظیر بررسی صلاحیت دریافت ویزای کار استرالیا خدمات زیر را بصورت رایگان دریافت می کنید:

 

محاسبه امتیاز واقعی متقاضی مهاجرت به استرالیا


بررسی بر اساس استانداردهای اداره مهاجرت استرالیا


بررسی بر اساس استانداردهای سازمان های ارزیاب


آشنایی کامل با انواع ویزاهای کار بصورت قدم به قدم


نحوه عقد قرارداد با وکیل مهاجرتی

برای بررسی اولیه صلاحیت دریافت ویزاهای کار استرالیا، فرم زیر را تکمیل کنید و نتیجه را در ایمیل خود دریافت کنید.

پیام در واتساپ