چند قدم تا استرالیا فاصله داری؟
همه چیز برای رسیدن به ویزای کار استرالیا
فرم رایگان ارزیابی مهاجرت دانستنی های ویزا

سامانه ویزا چک – مهاجرت به استرالیا و اخذ جاب آفر

ثبت اطلاعات و درخواست اخذ جاب آفر
دریافت جاب آفر

معرفی کارفرما به شما

ثبت اطلاعات و جستجو جاب آفر

ویزای اسکیل ورکر Skill Worker
ویزای اسکیل ورکر

مشاوره اقامت با تخصص

ویزای اسکیل ورکر

معرفی ویزای ساب کلاس ۴۸۲ (جاب آفر)
ویزای ساب کلاس ۴۸۲

معرفی ویزای ساب کلاس ۴۸۲

درباره ویزای ۴۸۲ استرالیا

معرفی ویزای پیشنهاد شغل (جاب آفر)
ویزای جاب آفر

ویزای جاب آفر استرالیا

معرفی ویزای پیشنهاد شغل (جاب آفر)

خدمات سامانه ویزا چک
سامانه ویزا چک

درباره ویزا چک

خدمات سامانه ویزا چک

خدمات سامانه ویزا چک
سامانه ویزا چک

درباره ویزا چک

خدمات سامانه ویزا چک

معرفی ویزای پیشنهاد شغل (جاب آفر)
ویزای جاب آفر

ویزای جاب آفر استرالیا

معرفی ویزای پیشنهاد شغل (جاب آفر)

معرفی ویزای ساب کلاس ۴۸۲ (جاب آفر)
ویزای ساب کلاس ۴۸۲

معرفی ویزای ساب کلاس ۴۸۲

درباره ویزای ۴۸۲ استرالیا

ویزای اسکیل ورکر Skill Worker
ویزای اسکیل ورکر

مشاوره اقامت با تخصص

ویزای اسکیل ورکر

ثبت اطلاعات و درخواست اخذ جاب آفر
دریافت جاب آفر

معرفی کارفرما به شما

ثبت اطلاعات و جستجو جاب آفر

فرایند دریافت ویزا
ثبت اطلاعات متقاضی و اخذ جاب آفر

جستجوی ردیف شغلی شما از بروزترین بانک های اطلاعاتی جذب نیروی کار در استرالیا و معرفی کارفرما

بررسی متقاضی برای دریافت ویزای کار

بررسی صلاحیت دریافت نوع ویزای کار بر اساس اطلاعات اعلامی از سوی متقاضی

محاسبه حقوق و دستمزد

محاسبه دقیق حقوق، پاداش، اضافه کاری، ماموریت و پوشش بیمه درمانی بصورت ساعتی، ماهانه و سالانه بر اساس قوانین دولت استرالیا

خدمات سامانه ویزا چک برای مهاجرت به استرالیا

جستجو VIP
 • جستجو جاب آفر استرالیا
  • تومان 625000 یکبار برای همیشه
   • ثبت اطلاعات متقاضی
   • جستجو از بانک های اطلاعاتی
   • یافتن کارفرما
   • معرفی کارفرما به متقاضی
   • ارسال تکی رزومه به کارفرما
   • پیگیری تلفنی
   • اخذ جاب آفر

  • ثبت درخواست
 • مشاوره تلفنی
  • تومان 199000 30 دقیقه
   • ثبت اطلاعات متقاضی
   • بررسی صلاحیت
   • مشاوره ویزاهای قابل دریافت
   • معرفی ANZSCO
   • مشاوره اسسمنت
   • مشاوره تکمیل فرم ها
   • مشاوره نگارش سابقه کار

  • ثبت درخواست
 • کتابچه راهنمایی دریافت ویزا
  • تومان 999000 یکبار برای همیشه
   • کتاب الکترونیکی
   • بررسی دقیق منطبق با استاندارد 
   • وکیل خود باشید
   • استاندارد سازمان های ارزیاب
   • جامع و کامل بر اساس اطلاعات فرد
   • ارسال نتیجه به ایمیل
   • بررسی کیس به کیس

  • ثبت درخواست
 • کتابچه راهنمای دریافت ویزا
  • تومان 999000 یکبار برای همیشه
   • کتاب الکترونیکی
   • بررسی دقیق منطبق با استاندارد 
   • وکیل خود باشید
   • استاندارد سازمان های ارزیاب
   • جامع و کامل بر اساس اطلاعات فرد
   • ارسال نتیجه به ایمیل
   • بررسی کیس به کیس

  • ثبت درخواست
 • مشاوره تلفنی
  • تومان 199000 30 دقیقه
   • ثبت اطلاعات متقاضی
   • بررسی صلاحیت
   • مشاوره ویزاهای قابل دریافت
   • معرفی ANZSCO
   • مشاوره اسسمنت
   • مشاوره تکمیل فرم ها
   • مشاوره نگارش سابقه کار

  • ثبت درخواست
جستجو VIP
 • جستجو جاب آفر استرالیا
  • تومان 625000 یکبار برای همیشه
   • ثبت اطلاعات متقاضی
   • جستجو از بانک های اطلاعاتی
   • یافتن کارفرما
   • معرفی کارفرما به متقاضی
   • ارسال تکی رزومه به کارفرما
   • پیگیری تلفنی
   • اخذ جاب آفر

  • ثبت درخواست
 • رزومه اختصاصی
  • $ تماس بگیرید یکبار برای همیشه
   • استاندارد استرالیایی
   • زبان انگلیسی
   • تدوین اختصاصی
   • تولید توسط متخصص
   • رزومه شغلی و تحصیلی
   • ارسال به ایمیل
   • تولید ۱۰ روز کاری

  • ثبت درخواست
 • محاسبه حقوق و هزینه زندگی
  • تومان 99000 برای هر درخواست
   • محاسبه دقیق و بروز
   • محاسبه ساعتی، ماهانه و سالانه
   • محاسبه مزابا و پاداش
   • محاسبه حق ماموریت
   • محاسبه  پوشش های بیمه
   • محاسبه مالیات حقوق
   • ارسال به ایمیل

  • ثبت درخواست
 • مشاوره ANZSCO
  • تومان 2800000 هر ANZSCO
   • تعیین ANZSCO متقاضی
   • مشاوره در نگارش اسناد
   • بررسی پذیرش ایالت ها
   • مشاوره اخذ ارزیابی مثبت
   • تهیه چک لیست مدارک
   • گزارشات آماری گذشته
   • استاندارد و حرفه ای

  • ثبت درخواست
 • مشاوره ANZSCO
  • تومان 2800000 هر ANZSCO
   • تعیین ANZSCO متقاضی
   • مشاوره در نگارش اسناد
   • بررسی پذیرش ایالت ها
   • مشاوره اخذ ارزیابی مثبت
   • تهیه چک لیست مدارک
   • گزارشات آماری گذشته
   • استاندارد و تیم حرفه ای

  • ثبت درخواست
 • محاسبه حقوق و هزینه زندگی
  • تومان 99000 برای هر درخواست
   • محاسبه دقیق و بروز
   • محاسبه ساعتی، ماهانه و سالانه
   • محاسبه مزابا و پاداش
   • محاسبه حق ماموریت
   • محاسبه  پوشش های بیمه
   • محاسبه مالیات حقوق
   • ارسال به ایمیل

  • ثبت درخواست
 • رزومه اختصاصی
  • $ تماس بگیرید یکبار برای همیشه
   • استاندارد استرالیایی
   • زبان انگلیسی
   • تدوین اختصاصی
   • تولید توسط متخصص
   • رزومه شغلی و تحصیلی
   • ارسال به ایمیل
   • تولید ۱۰ روز کاری

  • ثبت درخواست
پیام در واتساپ