چند قدم تا استرالیا فاصله داری؟
همه چیز برای رسیدن به ویزای کار استرالیا
بررسی اخذ ویزا دانستنی های مهاجرت به استرالیا

مهاجرت به استرالیا و اخذ جاب آفر

ثبت اطلاعات و درخواست اخذ جاب آفر
درخواست دریافت جاب آفر

جستجو کارفرما در استرالیا

ثبت اطلاعات و درخواست اخذ جاب آفر

ویزای اسکیل ورکر Skill Worker
ویزای اسکیل ورکر استرالیا

درباره اقامت با تخصص

ویزای اسکیل ورکر Skill Worker

معرفی ویزای ساب کلاس ۴۸۲ (جاب آفر)
ویزای ساب کلاس ۴۸۲ استرالیا

درباره ویزا ساب کلاس ۴۸۲

معرفی ویزای ساب کلاس ۴۸۲ (جاب آفر)

معرفی ویزای پیشنهاد شغل (جاب آفر)
ویزای جاب آفر استرالیا

مهاجرت به استرالیا

معرفی ویزای پیشنهاد شغل (جاب آفر)

خدمات سامانه ویزا چک
سامانه ویزا چک

معرفی خدمات ما

خدمات سامانه ویزا چک

خدمات سامانه ویزا چک
سامانه ویزا چک

معرفی خدمات ما

خدمات سامانه ویزا چک

معرفی ویزای پیشنهاد شغل (جاب آفر)
مهاجرت به استرالیا با جاب آفر

ویزای جاب آفر استرالیا

معرفی ویزای پیشنهاد شغل (جاب آفر)

معرفی ویزای ساب کلاس ۴۸۲ (جاب آفر)
ویزای ساب کلاس ۴۸۲ استرالیا

درباره ویزا ساب کلاس ۴۸۲

معرفی ویزای ساب کلاس ۴۸۲ (جاب آفر)

ویزای اسکیل ورکر Skill Worker
ویزای اسکیل ورکر استرالیا

درباره اقامت با تخصص

ویزای اسکیل ورکر Skill Worker

ثبت اطلاعات و درخواست اخذ جاب آفر
درخواست دریافت جاب آفر

جستجو کارفرما در استرالیا

ثبت اطلاعات و درخواست اخذ جاب آفر

فرایند دریافت ویزا
ثبت اطلاعات متقاضی و اخذ جاب آفر استرالیا

جستجوی ردیف شغلی شما از بروزترین بانک های اطلاعاتی نیروی کار در استرالیا و معرفی کارفرما

بررسی صلاحیت متقاضی برای دریافت ویزای کار استرالیا

بررسی دریافت ویزای کار بر اساس اطلاعات اعلامی از سوی متقاضی و استاندارد اداره مهاجرت

محاسبه حقوق و دستمزد

محاسبه دقیق حقوق، پاداش، اضافه کاری و پوشش بیمه درمانی بر اساس قوانین دولت استرالیا

خدمات سامانه ویزا چک برای مهاجرت به استرالیا

 • ثبت نام اخذ جاب آفرVIP
  • 499000 تومان یکبار برای همیشه
   • جستجو از بانک اطلاعات استرالیا
   • یافتن کارفرما
   • ارسال رزومه
   • تولید رزومه ویدئویی
   • معرفی کارفرما به متقاضی

  • ثبت درخواست
 • ثبت نام اخذ جاب آفر
  • 88000 تومان ماهیانه
   • ثبت اطلاعات متقاضی
   • جستجو از بانک اطلاعات استرالیا
   • معرفی کارفرما به متقاضی
   • ارسال رزومه
   • یافتن کارفرما

  • ثبت درخواست
 • بررسی اخذ ویزا استرالیا
  • 48000 تومان یکبار برای همیشه
   • بررسی صلاحیت اخذ ویزا استرالیا
   • محاسبه امتیاز بندی مهاجرت به استرالیا
   • بررسی دقیق منطبق با استاندارد 
   • ارسال نتیجه به ایمیل (۷ روز کاری)
   • بررسی کیس به کیس

  • ثبت درخواست
 • تولید رزومه اختصاصی
  • 3000000 تومان یکبار برای همیشه
   • ثبت اطلاعات متقاضی
   • پردازش اطلاعات
   • تولید رزومه اختصاصی
   • رزومه استاندارد استرالیا
   • تبدیل اختصاصی فارسی به انگلیسی

  • ثبت درخواست
 • ثبت نام کلاس زبان
  • 2300000 تومان هر ترم ۳۸۵۰۰۰ تومان
   • کلاس ها ی ۱۵ نفره
   • ۶ ترم ۱٫۵ ماهه
   • تضمین آیلتس ۶ جنرال
   • با متد های نوین آموزشی
   • با اساتید با تجربه و مجرب

  • ثبت درخواست
 • محاسبه حقوق و بیمه
  • 78000 تومان هر درخواست
   • محاسبه دقیق و بروز
   • محاسبه ساعتی، ماهانه و سالانه
   • محاسبه مزایا و پوشش های بیمه
   • محاسبه پاداش
   • محاسبه ماموریت

  • ثبت درخواست

خدمات سامانه ویزا چک برای مهاجرت به استرالیا

 • بررسی اخذ ویزا استرالیا
  • 48000 تومان یکبار برای همیشه
   • بررسی صلاحیت اخذ ویزا استرالیا
   • محاسبه امتیاز بندی مهاجرت به استرالیا
   • بررسی دقیق منطبق با استاندارد 
   • ارسال نتیجه به ایمیل (۷ روز کاری)
   • بررسی کیس به کیس

  • ثبت درخواست
 • ثبت نام اخذ جاب آفر
  • 88000 تومان ...
   • ثبت اطلاعات متقاضی
   • جستجو از بانک اطلاعات استرالیا
   • یافتن کارفرما
   • معرفی کارفرما به متقاضی
   • ارسال رزومه

  • ثبت درخواست
 • محاسبه حقوق و بیمه
  • 78000 تومان ...
   • محاسبه دقیق و بروز
   • محاسبه ساعتی، ماهانه و سالانه
   • محاسبه مزایا و پوشش های بیمه
   • محاسبه پاداش
   • محاسبه ماموریت

  • ثبت درخواست
20 درصد تخفیف
 • ثبت نام کلاس زبان
  • 2300000 تومان هر ترم ۳۸۵۰۰۰ تومان
   • کلاس ها ی ۱۵ نفره
   • ۶ ترم ۱٫۵ ماهه
   • تضمین آیلتس ۶ جنرال
   • با متد های نوین آموزشی
   • با اساتید با تجربه و مجرب

  • ثبت درخواست
 • ثبت نام اخذ جاب آفرVIP
  • 499000 تومان ...
   • ثبت اطلاعات متقاضی
   • جستجو از بانک اطلاعات استرالیا
   • یافتن کارفرما
   • ارسال رزومه
   • تولید رزومه ویدئویی
   • معرفی کارفرما به متقاضی

  • ثبت درخواست
 • تولید رزومه اختصاصی
  • 3000000 تومان ...
   • ثبت اطلاعات متقاضی
   • پردازش اطلاعات
   • تولید رزومه اختصاصی
   • رزومه استاندارد استرالیا
   • تبدیل اختصاصی فارسی به انگلیسی

  • ثبت درخواست