چند قدم تا استرالیا فاصله داری؟
همه چیز برای رسیدن به ویزای کار استرالیا
بررسی اخذ ویزا دانستنی های ویزای استرالیا

سامانه ویزا چک – بررسی اخذ ویزای کار استرالیا و اخذ جاب آفر

ثبت اطلاعات و درخواست اخذ جاب آفر
درخواست دریافت جاب آفر

جستجو و معرفی کارفرما به شما

ثبت اطلاعات و درخواست اخذ جاب آفر

ویزای اسکیل ورکر Skill Worker
ویزای تخصص (اسکیل ورکر)

مشاوره اقامت با تخصص

ویزای اسکیل ورکر Skill Worker

معرفی ویزای ساب کلاس ۴۸۲ (جاب آفر)
ویزای ساب کلاس ۴۸۲ (جاب آفر)

مشاوره ویزا ساب کلاس ۴۸۲

معرفی ویزای ساب کلاس ۴۸۲ (جاب آفر)

معرفی ویزای پیشنهاد شغل (جاب آفر)
ویزای پیشنهاد شغل (جاب آفر)

مشاوره اقامت با جاب آفر

معرفی ویزای پیشنهاد شغل (جاب آفر)

خدمات سامانه ویزا چک
سامانه ویزا چک

معرفی خدمات ما

خدمات سامانه ویزا چک

خدمات سامانه ویزا چک
سامانه ویزا چک

معرفی خدمات ما

خدمات سامانه ویزا چک

معرفی ویزای پیشنهاد شغل (جاب آفر)
ویزای پیشنهاد شغل (جاب آفر)

مشاوره اقامت با جاب آفر

معرفی ویزای پیشنهاد شغل (جاب آفر)

معرفی ویزای ساب کلاس ۴۸۲ (جاب آفر)
ویزای ساب کلاس ۴۸۲ (جاب آفر)

مشاوره ویزا ساب کلاس ۴۸۲

معرفی ویزای ساب کلاس ۴۸۲ (جاب آفر)

ویزای اسکیل ورکر Skill Worker
ویزای تخصص (اسکیل ورکر)

مشاوره اقامت با تخصص

ویزای اسکیل ورکر Skill Worker

ثبت اطلاعات و درخواست اخذ جاب آفر
درخواست دریافت جاب آفر

جستجو و معرفی کارفرما به شما

ثبت اطلاعات و درخواست اخذ جاب آفر

فرایند دریافت ویزا
ثبت اطلاعات متقاضی و اخذ جاب آفر

جستجوی ردیف شغلی شما از بروزترین بانک های اطلاعاتی جذب نیروی کار در استرالیا و معرفی کارفرما

بررسی متقاضی برای دریافت ویزای کار

بررسی صلاحیت دریافت نوع ویزای کار بر اساس اطلاعات اعلامی از سوی متقاضی

محاسبه حقوق و دستمزد

محاسبه دقیق حقوق، پاداش، اضافه کاری، ماموریت و پوشش بیمه درمانی بصورت ساعتی، ماهانه و سالانه بر اساس قوانین دولت استرالیا

پکیج خود را انتخاب کنید و اطلاعات خود را وارد کنید

 

20 درصد تخفیف
 • پکیج کامل
  • تومان 171000 ...
   • بررسی صلاحیت اخذ ویزا
   • ثبت نام جاب آفر
   • محاسبه حقوق و بیمه
   • پکیج کامل خدمات
   • تخفیف ۲۰ درصدی

  • ثبت درخواست
 • محاسبه حقوق و بیمه
  • تومان 78000 ...
   • محاسبه دقیق و بروز
   • محاسبه ساعتی، ماهانه و سالانه
   • محاسبه مزایا و پوشش های بیمه
   • محاسبه پاداش
   • محاسبه ماموریت

  • ثبت درخواست
 • ثبت نام اخذ جاب آفر
  • تومان 88000 ...
   • ثبت اطلاعات متقاضی
   • جستجو از بانک اطلاعات استرالیا
   • یافتن کارفرما
   • معرفی کارفرما به متقاضی
   • ارسال رزومه

  • ثبت درخواست
 • بررسی دریافت ویزا
  • تومان 48000 ...
   • بررسی صلاحیت اخذ ویزا
   • بررسی دقیق منطبق با استاندارد 
   • اعلام لحظه ای تغییرات
   • ارسال نتیجه به ایمیل
   • بررسی کیس به کیس

  • ثبت درخواست

پکیج خود را انتخاب کنید و اطلاعات خود را وارد کنید

 • بررسی دریافت ویزا
  • تومان 48000 ...
   • بررسی صلاحیت اخذ ویزا
   • بررسی دقیق منطبق با استاندارد 
   • اعلام لحظه ای تغییرات
   • ارسال نتیجه به ایمیل
   • بررسی کیس به کیس

  • ثبت درخواست
 • ثبت نام اخذ جاب آفر
  • تومان 88000 ...
   • ثبت اطلاعات متقاضی
   • جستجو از بانک اطلاعات استرالیا
   • یافتن کارفرما
   • معرفی کارفرما به متقاضی
   • ارسال رزومه

  • ثبت درخواست
 • محاسبه حقوق و بیمه
  • تومان 78000 ...
   • محاسبه دقیق و بروز
   • محاسبه ساعتی، ماهانه و سالانه
   • محاسبه مزایا و پوشش های بیمه
   • محاسبه پاداش
   • محاسبه ماموریت

  • ثبت درخواست
20 درصد تخفیف
 • پکیج کامل
  • تومان 171000 ...
   • بررسی صلاحیت اخذ ویزا
   • ثبت نام جاب آفر
   • محاسبه حقوق و بیمه
   • پکیج کامل خدمات
   • تخفیف ۲۰ درصدی

  • ثبت درخواست