چند قدم تا استرالیا فاصله داری؟
همه چیز برای رسیدن به ویزای کار استرالیا
ثبت نام لاتاری آمریکا دانستنی های ویزای استرالیا

سامانه ویزا چک – مهاجرت به استرالیا و اخذ جاب آفر

ثبت اطلاعات و درخواست اخذ جاب آفر
دریافت جاب آفر

معرفی کارفرما به شما

ثبت اطلاعات و جستجو جاب آفر

ویزای اسکیل ورکر Skill Worker
ویزای اسکیل ورکر

مشاوره اقامت با تخصص

ویزای اسکیل ورکر

معرفی ویزای ساب کلاس ۴۸۲ (جاب آفر)
ویزای ساب کلاس ۴۸۲

معرفی ویزای ساب کلاس ۴۸۲

درباره ویزای ۴۸۲ استرالیا

معرفی ویزای پیشنهاد شغل (جاب آفر)
ویزای جاب آفر

ویزای جاب آفر استرالیا

معرفی ویزای پیشنهاد شغل (جاب آفر)

خدمات سامانه ویزا چک
سامانه ویزا چک

درباره ویزا چک

خدمات سامانه ویزا چک

خدمات سامانه ویزا چک
سامانه ویزا چک

درباره ویزا چک

خدمات سامانه ویزا چک

معرفی ویزای پیشنهاد شغل (جاب آفر)
ویزای جاب آفر

ویزای جاب آفر استرالیا

معرفی ویزای پیشنهاد شغل (جاب آفر)

معرفی ویزای ساب کلاس ۴۸۲ (جاب آفر)
ویزای ساب کلاس ۴۸۲

معرفی ویزای ساب کلاس ۴۸۲

درباره ویزای ۴۸۲ استرالیا

ویزای اسکیل ورکر Skill Worker
ویزای اسکیل ورکر

مشاوره اقامت با تخصص

ویزای اسکیل ورکر

ثبت اطلاعات و درخواست اخذ جاب آفر
دریافت جاب آفر

معرفی کارفرما به شما

ثبت اطلاعات و جستجو جاب آفر

فرایند دریافت ویزا
ثبت اطلاعات متقاضی و اخذ جاب آفر

جستجوی ردیف شغلی شما از بروزترین بانک های اطلاعاتی جذب نیروی کار در استرالیا و معرفی کارفرما

بررسی متقاضی برای دریافت ویزای کار

بررسی صلاحیت دریافت نوع ویزای کار بر اساس اطلاعات اعلامی از سوی متقاضی

محاسبه حقوق و دستمزد

محاسبه دقیق حقوق، پاداش، اضافه کاری، ماموریت و پوشش بیمه درمانی بصورت ساعتی، ماهانه و سالانه بر اساس قوانین دولت استرالیا

خدمات سامانه ویزا چک برای مهاجرت به استرالیا

جستجو VIP
 • جستجو جاب آفر استرالیا
  • تومان 499000 یکبار برای همیشه
   • ثبت اطلاعات متقاضی
   • جستجو از بانک های اطلاعاتی
   • یافتن کارفرما
   • معرفی کارفرما به متقاضی
   • ارسال تکی رزومه به کارفرما
   • پیگیری تلفنی
   • اخذ جاب آفر

  • ثبت درخواست
 • جستجو جاب آفر استرالیا
  • تومان 88000 ماهیانه
   • ثبت اطلاعات متقاضی
   • جستجو از بانک های اطلاعاتی
   • یافتن کارفرما
   • معرفی کارفرما به متقاضی
   • ارسال گروهی رزومه به کارفرما
   • پیگیری ایمیلی
   • اخذ جاب آفر

  • ثبت درخواست
 • بررسی دریافت ویزا
  • تومان 68000 یکبار برای همیشه
   • فرم ارزیابی
   • بررسی دقیق منطبق با استاندارد 
   • استاندارد اداره مهاجرت
   • استاندارد سازمان های ارزیاب
   • پاسخ ۷ روز کاری
   • ارسال نتیجه به ایمیل
   • بررسی کیس به کیس

  • ثبت درخواست
 • بررسی دریافت ویزا
  • تومان 68000 یکبار برای همیشه
   • فرم ارزیابی
   • بررسی دقیق منطبق با استاندارد 
   • استاندارد اداره مهاجرت
   • استاندارد سازمان های ارزیاب
   • پاسخ ۷ روز کاری
   • ارسال نتیجه به ایمیل
   • بررسی کیس به کیس

  • ثبت درخواست
 • جستجو جاب آفر استرالیا
  • تومان 88000 ماهیانه
   • ثبت اطلاعات متقاضی
   • جستجو از بانک های اطلاعاتی
   • یافتن کارفرما
   • معرفی کارفرما به متقاضی
   • ارسال گروهی رزومه به کارفرما
   • پیگیری ایمیلی
   • اخذ جاب آفر

  • ثبت درخواست
جستجو VIP
 • جستجو جاب آفر استرالیا
  • تومان 499000 یکبار برای همیشه
   • ثبت اطلاعات متقاضی
   • جستجو از بانک های اطلاعاتی
   • یافتن کارفرما
   • معرفی کارفرما به متقاضی
   • ارسال تکی رزومه به کارفرما
   • پیگیری تلفنی
   • اخذ جاب آفر

  • ثبت درخواست
 • رزومه اختصاصی
  • تومان 3000000 یکبار برای همیشه
   • استاندارد استرالیایی
   • زبان انگلیسی
   • تدوین اختصاصی
   • تولید توسط متخصص
   • رزومه شغلی و تحصیلی
   • ارسال به ایمیل
   • تولید ۱۰ روز کاری

  • ثبت درخواست
 • محاسبه حقوق، بیمه و مالیات
  • تومان 78000 برای هر درخواست
   • محاسبه دقیق و بروز
   • محاسبه ساعتی، ماهانه و سالانه
   • محاسبه مزابا و پاداش
   • محاسبه حق ماموریت
   • محاسبه  پوشش های بیمه
   • محاسبه مالیات حقوق
   • ارسال به ایمیل

  • ثبت درخواست
 • ثبت نام کلاس زبان
  • تومان 2800000 6 ترم ۱/۵ ماهه
   • کلاس تضمینی آیلتس
   • برگزاری فقط در شیراز
   • خصوصی و گروهی
   • پرداخت نقد و اقساط
   • کانون های معتبر
   • اساتید مجرب
   • قیمت استثنایی

  • ثبت درخواست
 • ثبت نام کلاس زبان
  • تومان 2800000 6 ترم ۱/۵ ماهه
   • کلاس تضمینی آیلتس
   • برگزاری فقط در شیراز
   • خصوصی و گروهی
   • پرداخت نقد و اقساط
   • کانون های معتبر
   • اساتید مجرب
   • قیمت استثنایی

  • ثبت درخواست
 • محاسبه حقوق، بیمه و مالیات
  • تومان 78000 برای هر درخواست
   • محاسبه دقیق و بروز
   • محاسبه ساعتی، ماهانه و سالانه
   • محاسبه مزابا و پاداش
   • محاسبه حق ماموریت
   • محاسبه  پوشش های بیمه
   • محاسبه مالیات حقوق
   • ارسال به ایمیل

  • ثبت درخواست
 • رزومه اختصاصی
  • تومان 3000000 یکبار برای همیشه
   • استاندارد استرالیایی
   • زبان انگلیسی
   • تدوین اختصاصی
   • تولید توسط متخصص
   • رزومه شغلی و تحصیلی
   • ارسال به ایمیل
   • تولید ۱۰ روز کاری

  • ثبت درخواست